HRVATSKI : : ENGLISH
Hrvatski English
  NOVOSTI : : KONTAKTI : : LINKOVI  
           
POČETNA STRANICA PROVEDBA PROJEKTA
CARDS 2004: Local Partnership for Employment - phase II / CARDS 2004: Lokalna partnerstva za zapošljavanje - faza II
O nama
Europska unija
Poduzetništvo
Edukacija
Kreditiranje
Bespovratna sredstva
Poticaji i olakšice

Novosti

9. i 10. travnja 2009.
>> Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Javni poziv za projekte poticanja poduzetništva

10. travnja 2009.
>> Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Natječaji za bespovratna sredstva

11. veljače 2009.
>> Javni pozivi Ministarstva turizma za bespovratna sredstava

26. siječnja 2009.
>> Javni poziv - Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

2009.
>> Poziv za prijavu - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

19. siječnja 2009.
>> Večernji list d.d. - Natječaj za medijska pokroviteljstva, sponzorstva i donacije u 2009.

Zagreb, 19. siječnja 2009.
>> Nacionalna zaklada raspisala poziv na iskaz interesa “Znanje bez granica”

Objavljeno 27. prosinac 2008.
>> Zagrebački holding d.o.o. objavljuje natječaj za dodjelu donacija u 2009. godini

Gospić, 12. prosinca 2008.
>> JAVNI NATJEČAJ - poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema projektu "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2008. godinu

1. prosinca 2008. i 1. ožujka 2009.
>> Natječaj CNF-CEE za projekte u Hrvatskoj – rok za prijavu: 1. prosinca 2008. i 1. ožujka 2009.

 

>> Podijeljene potvrde o uspješo savladanom tečaja informatike za prve dvije grupe polaznika

>> Uskoro otvoren natječaj PHARE 2006. «Podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika u RH»

>> Hrvatska će od sljedeće godine moći povlačiti oko 150 milijuna eura iz IPA-e

 


9. i 10. travnja 2009.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
objavilo javne pozive za projekte poticanja poduzetništva temeljem Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009. godinu - NOVO

Više o tome: http://www.mingorp.hr/default.aspx?id=1618


10. travnja 2009.

Natječaji za bespovratna sredstva
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – NOVO

Više o tome: http://www.mps.hr/natjecaji/natjecaj.asp?nid=230


11. veljače 2009.

Javni pozivi Ministarstva turizma za bespovratna sredstava

Dana 11. veljače 2009. godine Ministarstvo turizma je objavilo niz javnih poziva za bespovratna sredstava.

Više o javnim pozivima možete pogledati ovdje: >>http://www.mint.hr/default.aspx?id=370%2026. siječnja 2009.

Javni poziv -
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisalo je Javni poziv za Mjeru samozapošljavanja iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (Objavljeno u "Vjesniku" 26. siječnja 2009. godine).

Više: >>http://www.mobms.hr/page.aspx?PageID=762009.

Poziv za prijavu - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Poziv za prijavu udruga za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava Državnog proračuna u 2009. godini.

Više: >>http://www.mzss.hr/hr/natjecaji/natjecaji_za_udruge/natjecaj_za_udruge_200919. siječnja 2009.

Večernji list d.d. -
Natječaj za medijska pokroviteljstva, sponzorstva i donacije u 2009.

Natječaj se odnosi na projekte s područja:

1. Djeca i mladi
2. Humanitarni projekti
3. Kultura, umjetnost i zabava
4. Zdravlje
5. Ekologija
6. Obrazovanje i znanost
7. Gospodarstvo
8. Društveni napredak

Više: >> http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3218998/index.doZagreb, 19. siječnja 2009.

Nacionalna zaklada raspisala poziv na iskaz interesa “Znanje bez granica”


(Zagreb, 19. siječnja 2009.) Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je poziv na iskaz interesa za suradnju u području prijenosa znanja i iskustava iz Republike Hrvatske na međunarodnoj razini - >>Znanje bez granica A (za sudjelovanje predstavnika i predstavnica udruga iz Hrvatske na međunarodnim skupovima u inozemstvu) te >>Znanje bez granica B (za sudjelovanje inozemnih stručnjaka i stručnjakinja na skupovima u Hrvatskoj) za 2009. godinu.

Na poziv za ostvarivanje potpore prijaviti se mogu udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. Potpora će se dodjeljivati za sudjelovanje na međunarodnim skupovima i sudjelovanje međunarodnih stručnjaka i stručnjakinja na domaćim skupovima koji su tematski izravno usmjereni k jednom od sljedećih područja: promicanje i zaštite ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava; izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva; zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj; mladi; razvoj volonterstva; izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju civilnoga društva; regionalni razvoj; socijalna kohezija, te razvoj socijalnog poduzetništva pružanjem usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i obiteljskim uslugama sektorske prilagodbe sustavu Europske Unije; informiranje i obrazovanje građana o procesu pristupanja Europskoj Uniji, promicanje europskih vrijednosti te promoviranje nacionalnih interesa u ujedinjenoj Europi.

Udrugama se tijekom 2009. godine može odobriti samo jedna potpora u okviru dviju inačica poziva. Tražena financijska potpora ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu odnosno troškova dolaska međunarodnog stručnjaka/inje.

Prijave će se zaprimati kontinuirano odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa za potpore, počevši od 19. siječnja 2009. godine do najkasnije 10. studenog 2009. godine, s tim da se događanja mogu odvijati najkasnije do 31. prosinca 2009. godine. Prijave na poziv za iskaz interesa trebaju biti poslane najmanje 30 dana prije najavljenog datuma održavanja skupa.

Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane Plavša-Matić, u protekloj godini Nacionalna zaklada je financirala 17 sudjelovanja domaćih udruga na međunarodnim skupovima i dolazak 5 međunarodnih stručnjaka/inja na skupove koje su organizirale udruge u Hrvatskoj, što je omogućilo udrugama stjecanje i prijenos znanja na širim globalnim razinama.

Podrobnije informacije o uvjetima prijave sadržane su u tekstu poziva i uputama za prijavu koji su dostupni na internetskoj stranici Nacionalne zaklade.

>>Znanje bez granica A (pdf, 116 KB)
>>Znanje bez granica B (pdf, 111 KB)Objavljeno 27. prosinac 2008.

Zagrebački holding d.o.o. objavljuje natječaj za dodjelu donacija u 2009. godiniPredmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata (aktivnosti) iz područja:

 • humanitarni projekti
 • umjetnost
 • kultura
 • obrazovanje
 • sport

Uvjeti natječaja

 • Sudionici natječaja mogu biti pravne osobe, obrtnici, registrirane udruge, ustanove ili društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti u 2009. godini.
 • Sudionici natječaja ne mogu biti zaposlenici Zagrebačkog holdinga d.o.o. ili članovi Povjerenstva za dodjelu donacija.

Kriteriji za odabir

 • kvaliteta projekta
 • izravna ili neizravna dobrobit za društvenu zajednicu
 • stupanj korisnosti za društvenu zajednicu
 • originalnost i posebnost projekta

Pravila natječaja

 • Sve zainteresirane osobe imaju pravo podnošenja prijave za samo jedan projekt
 • Sudionici natječaja Zagrebačkom holdingu d.o.o. dostavljaju projekt ili zamolbu za donaciju na adresu Zagrebački holding d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10 000 Zagreb s naznakom „NATJEČAJ ZA DONACIJE – NE OTVARATI“
 • Projekt mora biti jasno opisan, ispisan pisačem na papiru formata A4, s najviše 10 stranica teksta.
 • Traženi novčani iznos mora biti jasno naznačen.
 • Prijava mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe i sadržavati dokaz o pravnoj osobi, obrtniku, registraciji udruge, ustanove ili društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
 • Prijava i opis se uzimaju u obzir ukoliko su poslani najkasnije do 31.01.2009. godine.

Rezultati natječaja

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od trideset (30) dana od isteka roka završetka natječaja u dnevnim novinama u kojima je objavljen i natječaj te na Internet stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Zagrebački holding d.o.o. zadržava pravo ne dodjeliti donaciju niti jednom sudioniku natječaja bez posebnog obrazloženja.

 
Gospić, 12. prosinca 2008.

JAVNI NATJEČAJ - poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema projektu "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2008. godinu

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA:311-01/08-01/02
URBROJ:2125/1-05-08-16
Gospić, 12. prosinca 2008.

Na temelju Odluke Županijskog poglavarstva Ličko-senjske županje o nastavljanju provedbe Projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2008. godinu (Županijski glasnik broj 14/08) Upravni odjel za gospodarstvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

poduzetnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje
prema projektu “Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje“ za 2008. godinu

1) KORISNICI KREDITA: Korisnici kredita i sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske i to: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove koji ulažu na području Županije i imaju sjedište odnosno prebivalište na području Županije.

2) NAMJENA KREDITA:

•  kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
•  nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
•  trajna obrtna sredstva
•  obrtna sredstva do 100.000,00 kuna.

Prednost pri dobivanju kredita imaju poduzetnici koji ulažu u proizvodnju i novo zapošljavanje.

3) NAJNIŽI IZNOS KREDITA: 35.000,00 kuna.

4) NAJVIŠI IZNOS KREDITA : 200.000,00 kuna.

5) ROK OTPLATE KREDITA: do 5 godina. Poček do 1 godine (osim za obrtna sredstva).

6) KAMATNA STOPA NA KREDIT: do 7% fiksna. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ličko-senjska županija subvencioniraju kamatnu stopu s po 1%, tako da kamata za korisnika kredita iznosi do 5% fiksno. Kamata se naplaćuje prema ugovoru između poslovne banke i poduzetnika u tijeku korištenja kredita (počeka i otplate).

7) NAKNADA BANCI: do 0,8 % jednokratno.

8) INSTRUMENTI OSIGURANJA: jamstvo iz Projekta Regionalni jamstveni instrumenti, državno jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG), ostali instrumenti osiguranja u dogovoru s Bankom.

9) REALIZACIJA KREDITA vrši se u suradnji s Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka (dalje: Banka).

10) OTPLATA KREDITA: U dogovoru s Bankom.

11) PODNOŠENJE ZAHTJEVA: Zahtjevi se podnose osobno ili poštom Povjerenstvu za provedbu postupka javnog natječaja na provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja – poduzetnik“ na adresu: 

Ličko-senjska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
s naznakom " Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ za 2008. godinu

Informacije: Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA - tel. 588 – 255 ili
Upravni odjel za gospodarstvo - tel. 588 – 287

12) Obrazac zahtjeva za poduzetni č ki kredit i popis dokumentacije koju treba prilož iti uz zahtjev podnositelji mogu podi ć i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Županije, Razvojnoj agenciji Ličko - senjske županije-LIRA-i , Razvojnoj agenciji Senj d.o.o. i li se isti može preuzeti s internet stranice Županije: www.licko-senjska.hr.

13) Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala.

14) Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno izvješteni o rezultatima natječaja.

15) Nepotpuni zahtjevi neće s razmatrati.

16) Konačnu odluku o odobrenju kredita podnositelju zahtjeva s pozitivnim mišljenjem Povjerenstva donosi Banka nakon obrade zahtjeva.

 

 1. prosinca 2008. i 1. ožujka 2009.

Natječaj CNF-CEE za projekte u Hrvatskoj – rok za prijavu: 1. prosinca 2008. i 1. ožujka 2009.

Cooperating Netherlands Foundations podržavaju projekte s područja skrbi za djecu i mlade, (etničke) manjine, mentalno i tjelesno zdravlje, obrazovanje…

Cooperating Netherlands Foundations - CNF osnovane su 1991 kao suradnja četiri nizozemske fondacije, s namjerom podržavanja procesa socijalne tranzicije u post-komunističkim društvima centralne Europe.
CNF posebno podržavaju projekte s područja skrbi za beskućnike, djecu i mlade, (etničke) manjine, mentalno i tjelesno zdravlje, obrazovanje, ovisnike, starije osobe, razvoj zajednice i regionalni razvoj.

Kriteriji za financiranje

 • Samo registrirane NVO-e mogu prijaviti projekte
  Projektom mora upravljati pravna osoba koja je nevladina, neprofitna organizacija (primjerice: udruga, federacija, savez…) registrirana u Hrvatskoj.
 • Samo jednokratne investicije
  Prijave moraju uključivati investicijske troškove za rekonstrukcijske radove ili opremu. Pokrivanje operativnih troškova može se tražiti za nerazvijena područja unutar zemlje, ali samo jednokratno za početno razdoblje i uz uvjet da postoje izgledi za kontinuirano financiranje iz drugih izvora.
 • Inovativnost
  Projekt mora djelovati kao model koji se može primijeniti od strane drugih organizacija. Istovremeno, treba biti inovativan u tom smislu da pokazuje izvediv primjer za zajednicu. Konačno, projekt mora biti nosilac deinstitucionalizacije.
 • Prikladne metode rada
  Ne smije biti nikakvih legalnih ili etičkih prigovora na usvojene i prakticirane metode i pristupe.
 • Vlastiti doprinos
  Organizacije koje apliciraju moraju dati svoj doprinos, bilo iz vlastitih financijskih izvora ili kroz mobiliziranje volontera ili (lokalnih) sponzora u robi.
 • Vrata otvorena svakome
  Projekt mora imati otvorenu strukturu, bez restrikcija za one kojima je potreban zasnovanim na religiji, etničkom porijeklu, političkom uvjerenju itd.
 • Knjigovodstvo mora biti transparentno.

Usprkos ovim striktnim pravilima, kriteriji za dobivanje donacija CNF-a su do neke mjere fleksibilni. CNF ne žele isključiti inovativne projekte i nove ideje koje se od prve ne kvalificiraju.

Natječaj je otvoren u dva kruga, a zadnji rok za prijavu na prvi krug je 1. prosinca 2008. , dok je rok za prijavu na drugi krug do 1. ožujka 2009.

Informacije o uvjetima prijave, kao i dokumentacija za prijavu dostupni su upitom na e-mail adresu: cnf-croatia@email.htnet.hr

Napomena:
Sva komunikacija s CNF-CEE tijekom pripreme i provedbe projekta te u izvještavanju je na engleskom jeziku.
CNF-CEE ne pokriva troškove PDV-a!


Podijeljene potvrde o uspješo savladanom tečaja informatike za prve dvije grupe polaznika

Podjelom potvrda o uspješnom savladanom gradivu označen je završetak obuke dvije grupe polaznika početnog tečaja informatike kojeg na svom Info punktu organizira senjski Centar za poduzetništvo.

Potvrde je primilo deset polaznika, koji su prethodnih osam dana savladavali osnove rada na računalu , a uglavnom se radi o nezaposlenima i poduzetnicima i osobama koje uskoro namjeravaju ući u poduzetničke vode.

Tečaj provodi informatička tvrtka EKO-INFO STUDIO koja je provela i završni ispit znanja, što je bio i preduvjet za izdavanje potvrde o savladanom gradivu.

Prema anketi provedenoj među polaznicima svi su zadovoljni, prije svega samom prilikom da se besplatno informatički opismene, jer kako ističu računalo je danas osnova pismenosti. Zadovoljni su i stečenim znanjima pri čemu male grupe od po pet polaznika smatraju dobrim rješenjem jer se trener može posvetiti pojedincu, a svi su spremni i nastaviti i napredan tečaj koji će se odvijati paralelno sa novim početnim grupama.

Klikni za uvećanje! Klikni za uvećanje!

Tečajevi su dio programa Osnivanja info -punkta za poduzetnike i nezaposlene koji se u okviru programa CARDS 2004: «Lokalna partnerstva za zapošljavanje-faza 2» financira sredstvima Europske unije, a iz tih sredstava opremljen je i sam info punkt te nabavljena nova računala.

Kako ističu u Centru za poduzetništvo za tečajeve informatike vlada veliki interes osobito poduzetnika. Do polovice slijedeće godine do kada traje ugovor sa Europskom komisijom održati će se još ukupno 16 tečajeva, s tim da su svi predviđeni termini do konca ove godine popunjeni, pa se predbilježbe već primaju za narednu godinu.

Uskoro otvoren natječaj PHARE 2006. «Podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzetnika u RH»

Krajem mjeseca prosinca Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva otvoriti će natječaj za bespovratna sredstva na koji će se moći aplicirati mala i srednja izvozno orijentirana poduzeća sa sjedištem u Hrvatskoj. Osim toga, ova poduzeća moraju zadovoljavati neke od kriterija kao što su potpuno privatno vlasništvo, da imaju više od 10 zaposlenih, te da najmanje 25 posto prihoda ostvaruju od izvoza i da su poslovali s dobitkom u prethodnoj poslovnoj godini.

Kroz ovaj natječaj poduzetnici će moći pojedinačno dobiti 50 do 100 tisuća eura, dok ukupna vrijednost tog PHARE 2006. projekta iznosi 2,7 milijuna eura, od čega će 2 milijuna eura biti osigurana iz Phare fonda, a preostalih 0,7 milijuna eura sufinancirat će se iz državnog proračuna i proračuna tvrtki koje će dobiti darovnice. Naime, obveza izvoznika je da projekt koji nominiraju financiraju u 25 postotnom iznosu, dok tvrtke s područja posebne državne skrbi sudjeluju s 15 posto od vrijednosti potpore.

Za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU u okviru ovog programa prednost će imati projekti u prehrambenoj industriji, osim alkoholnih i duhanskih proizvoda, drvno-prerađivačkoj, metaloprerađivačkoj industriji, proizvodnji prijevoznih sredstava, proizvoda od gume i plastike i ICT djelatnosti.

Natječaj, čija se objava očekuje krajem prosinca, biti će otvoren 60 dana, nakon čega slijedi relativno duga procedura analize i odabira projekta koja može trajati i do pola godine, tako da tvrtke koje će se natjecati mogu računati na bespovratna sredstva na početku ljeta 2008. Ove potpore tvrtke će moći iskoristiti za pripremu proizvoda za izvoz, izradu različitih marketinških strategija, dizajn proizvoda, brandiranje, istraživanje tržišta i dr.

Osim što će se kroz dodjelu ovih sredstava osigurati povećanje konkurentnosti samih tvrtki, smatra se da je ovo ujedno velika pomoć tvrtkama u navikavanju na procedure korištenja novca iz budućih strukturnih fondova EU.

Hrvatska će od sljedeće godine moći povlačiti oko 150 milijuna eura iz IPA-e

Hrvatska je napravila sve potrebne pretpostavke i sljedeće godine moći će početi koristiti prva sredstva iz novog pretpristupnog fonda EU-a, izjavio je u četvrtak u Bruxellesu državni tajnik u ministarstvu financija Ante Žigman.

"Hrvatska je prva potpisala Okvirni sporazum, koji će do kraja ovoga mjeseca biti ratificiran u Hrvatskom saboru, pripremila je sva četiri operativna programa...dakle, korištenje prvih sredstava moći će početi 2008. godine", izjavio je Žigman u Bruxellesu, gdje sudjeluje na dvodnevnom seminaru koji organizira Europska komisija o korištenju novog instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA).

Na seminar su pozvane sve države korisnice IPA-e (Hrvatska, Turska, Makedonija, Albanija, BiH, Crna Gora i Srbija).

Hrvatsko izaslanstvo, u kojem je oko 25 predstavnika različitih tijela državne uprave, među njima nekoliko državnih tajnika i pomoćnika ministara, predvodi Ante Žigman.

Naglasak je seminaru stavljen je na iscrpno predstavljanje Okvirnog sporazuma, vrlo tehničkog dokumenta, ali neophodnog instrumenta za početak korištenja sredstava iz pretpristupng fonda. Hrvatska je zasad jedina zemlja koja je već potpisala taj sporazum.

Dosadašnji pretpristupni fondovi PHARE, ISPA, SAPARD u novoj Financijskoj perspektivi za razdoblje 2007. do 2013. objedinjeni su u jedinstveni instrument pretpristupnu pomoć - IPA.

Za IPA-u je za sljedeće sedmogodišnje razdoblje namijenjeno ukupno oko 16 milijardi eura. Taj iznos moći će povući zemlje kandidati i potencijalni kandidati. Od toga iznosa, Hrvatska će u sljedeće četiri godine moći povući 590 milijuna eura iz IPA-e i ako se to podijeli po glavni stanovnika, predstavlja najveći iznos u odnosu na druge korisnice.

Program IPA sastoji se od pet sastavnica: pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, prekogranična suradnja, regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj. Hrvatska, zajedno s dvjema ostalima zemljama kandidatima, može dobiti sredstva za svih pet komponenti.

Prema riječima državnog tajnika Žigmana, od tih 590 milijuna eura, Hrvatska očekuje oko 140 do 150 milijuna eura godišnje u sljedećem četverogodišnjem razdoblju za svih pet sastavnica IPA-e. Tom iznosu treba pridodati i sredstva koja i Hrvatska treba uložiti, jer se iz IPA-a projekti sufinanciraju i nijedan projekt se ne financira sto posto iz europskih sredstava. (Hina) 

 

  Na vrh